© 2018 by Aljazeera Hospital . Proudly created by I.T department

عمان - الشميساني / الاردن

Shmeisani - Amman - Jordan

Tel: +962 6 5657581

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon